เรื่อง สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566