วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

ตุลาคม – ธันวาคม 2565