ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

888 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

เบอร์โทร

(055) 517488 ต่อ 808

อีเมลล์ติดต่อ

[email protected]