วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ด้านสัตว์เศรษฐกิจ วันที่ 19 มิถุนายน 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 8 ด้าน ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (19 มิถุนายน 2565) 09.00-09.30 น. เปิดงาน NRCT Open House 2022: ด้านสัตว์เศรษฐกิจ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 09.30-12.30 น. การเสวนา เรื่อง แนวทางการเขียนและพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ : สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงานเชิงพาณิชย์และกรอบการวิจัยด้านแพะ ประจำปีงบประมาณ 2566 12.30-13.00 น. การซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 13.00-13.30 น. แนะนำการใช้งานระบบ NRIIS ` 13.30-16.30 น. การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2022.nrct.go.th/ และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้ที่ : https://shorturl.asia/k3zGg