ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)