บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบการวิจัย การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

Post Content