บพท. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด กรอบการวิจัย การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

Post Content